Възбуда и тревожност при болестта на Алцхаймер: Възможности за лечение на симптоми на деменция в поведението
Органи

Възбуда и тревожност при болестта на Алцхаймер: Възможности за лечение на симптоми на деменция в поведението

Агитацията и тревожността при болестта на Алцхаймер са само някои от възможните поведенчески симптоми, които пациентът може да преживее. Тези симптоми често се развиват в по-късните стадии на болестта на Алцхаймер. Възприятието на основната причина за поведенческите симптоми при болестта на Алцхаймер може да помогне на пациента да успокои пациента или по-добре да се справи с тази ситуация.

Причини за поведенчески симптоми при болестта на Алцхаймер

Както бе споменато, важно е да се разбере всяка възможна причина, която може да допринесе за поведенческите промени в болестта на Алцхаймер. Често срещани причини за тези симптоми са:

 • Инфекции
 • Запек
 • Некоригирани проблеми със слуха или зрението
 • Болка
 • Пътуване
 • Присъствие на гости на дома
 • Преместване в нов дом
 • Въвеждане на дългосрочни грижи
 • Трудности, изразяващи нуждите или желанията
 • Страх
 • Умора
 • Деменция
 • Когато става въпрос за лечение на тревожност и тревожност при болестта на Алцхаймер, съществуват два основни подхода: стратегии, които не са свързани с наркотици и лекарства, предписани с рецепта.
 • Стратегиите, които не са свързани с наркотиците включват:

Създаване на спокойна среда

Опит за да определите причината за промяната в поведението

Не вземайте поведението лично