Лечение на чернодробна недостатъчност с подобрение на имунната система
Органи

Лечение на чернодробна недостатъчност с подобрение на имунната система

имунната система, черния дроб, свързани с чернодробно заболяване, това според новите открития. Изследователи от университета в Единбург разкриха молекула, подобряваща имунната система, наречена CSF-1, за да подобри защитата на тялото срещу механизми на черния дроб. Изследователите се надяват, че ако лечението с чернодробна недостатъчност е успешно, то може да помогне на тези, които не са подходящи за пациенти с чернодробна недостатъчност

Пациентите с чернодробна недостатъчност са изложени на по-висок риск от развитие на по-сериозни инфекции, като сепсис. Най-ефективното лечение в момента е чернодробна трансплантация, но при тези със сепсис тази операция е доста опасна.

За да дойдат на техните открития, изследователите анализираха кръвни проби от пациенти с чернодробна недостатъчност, за да наблюдават нивата на CSF-1. Това, което откриха, е, че пациентите с по-високи нива на CSF-1 са по-склонни да оцелеят под

. При мишки с увреждания на черния дроб изследователите дадоха мишки CSF-1 и установиха, че имунната им система е подобрена,. CSF-1 помага за набирането на клетки, които са част от първата линия на имунната система срещу инфекцията. Изследователите вярват, че подобно лечение може да помогне и на пациенти с рак, които са премахнали части от черния дроб. Освен това, той може да помогне на тези с предозиране на парацетамол, което причинява тежки увреждания на черния дроб.

Начини за лечение на чернодробна недостатъчност

При здрави индивиди черният дроб може да се ремонтира, когато се повреди. Когато черният дроб не може да поправи повреди, това може да доведе до чернодробна недостатъчност. Това пречи на способността на черния дроб да изпълнява многобройните си функции и може значително да намали здравето на индивида.

Чернодробната недостатъчност

може да бъде животозастрашаваща, така че лечението трябва да се извърши незабавно. Причината за чернодробната недостатъчност е това, което ще определи начина на лечение. Ако чернодробната недостатъчност е причинена от предозиране на болкоуспокояващи, това може да се лекува и често се възстановява. Ако чернодробната недостатъчност е причинена от вирус, лечението може по-добре да поддържа черния дроб, за да може да се излекува.

В крайна сметка, ако чернодробната недостатъчност е тежка, тогава може да се наложи трансплантация

Съвети за предотвратяване на чернодробна недостатъчност неуспехът не е нормална част от стареенето

, но ако искате да го предотвратите, трябва да сте наясно и да предприемете мерки, за да поддържате здравия си черен дроб. Съвети за предотвратяване на чернодробна недостатъчност включват:

Винаги следвайте инструкциите за лечение

Пийте алкохол с умереност или го избягвайте заедно Избягвайте рискови поведения, като споделяне на игли или незащитен секс. хепатит