Нов тест за свързана с възрастта макулна дегенерация може да помогне за идентифициране на болестта по-рано
Здраве

Нов тест за свързана с възрастта макулна дегенерация може да помогне за идентифициране на болестта по-рано

Възрастовата дегенерация на макулата (AMD) е водещата причина за загуба на зрението при хора 50 години и по-стари. Както подсказва името, основната причина за появата му е просто да старее. Това често води до загуба на централната визия от по-възрастни индивиди, като периферното виждане често е пощадено. За съжаление, няма лечение за това състояние, като лечението е единственото утешение за засегнатите индивиди.

Но нови изследвания показват, че AMD би могъл да бъде разпознат със специални лабораторни изследвания, използвайки техника наречена "метаболомика" кръвните профили и степента на тежест

Учените смятат, че тази нова техника може да доведе до по-ранно откриване на AMD, подобрена оценка на прогнозата и дори да осигури точна терапия за пациентите

форми на AMD: мокро (неоваскуларно или ексудативно) и сухо (атрофично). И двете имат риск от загуба на зрението, но се развиват по различни начини.

Изсъхването на AMD се дължи на развитието на малки клетъчни протеини, наречени друсен, докато мокрите AMD са резултат от развитието на абнормни кръвоносни съдове, които водят до белези на макулата. Макар и по-рядко от "сухата" му колега, "мократа" AMD води до по-бързо влошаване на централното виждане.

Текущото лечение за мокро AMD включва използването на лекарство, наречено анти-васкуларен ендотелиален растежен фактор. Това лекарство помага да се намали броят на анормалните кръвоносни съдове в ретината. Проблемът възниква при неговия метод на употреба, тъй като пациентите с мокър AMD изискват чести и неприятни иглени инжекции директно в окото. По ирония на съдбата, тази процедура носи и риск от слепота.

С метаболомията, ние можем да идентифицираме кръвните профили, свързани с AMD и нейната тежест чрез лабораторни тестове. Тъй като признаците и симптомите на ранния стадий на AMD са много фини, с визуални симптоми, които стават очевидни само при по-напреднали стадии на заболяването, идентифицирането на биомаркери в човешката кръвна плазма може да ни позволи да разберем по-добре ранните до средни стадии на AMD. да се намеси по-рано и в крайна сметка да осигури по-добра грижа ", заяви старшият съавтор д-р Джоан У. Милър, началник офталмология в Масачузетска болница

.

Този тест проучва малките частици в организма, наречени метаболити които отразяват нашите гени и околната среда. Счита се, че метаболитите в организма представляват тясното функционално състояние на сложните заболявания.

За да се провери ефикасността на тази нова техника, изследователският екип я използва за изследване на 90 кръвни проби от участници на различни етапи от AMD. Също така бяха взети още 30 проби от индивиди без състояние Идентифициране на различни кръвни съставки Изследванията показаха значително различни метаболити между тези с AMD и тези без, отбелязвайки различни характеристики между кръвните профили на всеки етап от заболяването, Някои от идентифицираните метаболити дори предполагат, че те играят роля в развитието на болестта. Въпреки това, тяхната точна роля остава несигурна.

"Смятаме, че тази работа ще помогне да се започне ерата на персонализираната медицина в лечението на AMD. Нашата работа ни дава нов биомаркер за ранна диагностика и ни дава указания да диференцираме прогресиращите от непрогресиращите. Това изследване също ни дава представа за важната роля на липидите в AMD, която ще осигури нови цели за лечение в ранен стадий на заболяването, като по този начин се запази визията в AMD ", заяви старши съавтор на проучването д-р Deeba Husain

.

Национален месец на гръбначния мозък 2016: Обструктивна сънна апнея, пикочен мехур, спинална мускулна атрофия и спинална стеноза
Подкрепа за здравословно кръвно налягане със соя

Оставете Коментар